Brdr. Michael ApS er et af de veletablerede, økonomisk velfunderede selskaber, der nu går på internettet – sælger og leverer olieprodukter i samarbejde med anerkendte, solide, landsdækkende olieselskaber.

Vore priser er rimelige og absolut konkurrencedygtige. Vi leverer over hele landet, dog undtaget ikke brofaste øer. Vore priser er inkluderet afgifter, moms og frit leveret.

Lidt historik om os vil være på sin plads!

Firmaet blev startet i 1957 af Arne V. Pedersen, der købte et mølleri ved navn Fuglebjerglund Mølle. I starten var eneste aktiviteter, formaling af korn og oprensning af korn til udsæd, navnlig for de mindre jordbrugere.

Allerede I 1958 blev aktiviteterne udvidet med salg af brændselsprodukter, som navnlig bestod af tørv, formbrændsel og brunkul. Importeret brændsel som koks, cinders og kul var på dette tidspunkt stadig rationeret – et levn fra 2. verdenskrig.

I 60’erne ebbede det ud med faste brændsler og i kølvandet på dette optoges salget af fyringsolie og petroleum som det primære opvarmningsmiddel. I starten på denne æra var det hovedsalig salg i 10 liter dunke samt 200 liter tromler.

I slutningen af 60’erne anskaffedes den første tankvogn. A. V. Pedersen fortsatte driften af såvel grovvare- som olieafdelingen til maj 1978. Her blev hele virksomheden overdraget de 2 ældste sønner Gorm og Allan, som drev virksomheden videre under navnet Brdr. Michael & Co I/S. Begge brødre har mellemnavnet Michael, deraf firmanavnet. I 90’erne opstod der uenighed om driften af det fælles I/S, hvorefter dette blev opløst.

Gorm overtog olieafdelingen, som han driver den dag i dag under navnet Brdr. Michael ApS, og sideløbende driver Gorm Fuglebjerg Autogenbrug. Allan overtog grovvarevirksomheden, som han drev en årrække under navnet Lundemøllen. Denne virksomhed er nu overdraget hans ældste datter og svigersøn. Allan selv har etableret og driver Panzer Museum Øst.

Se det var lidt om os og vore firmaer, som vi mener vore nuværende og fremtidige kunder bør vide.

Tredje generation Michael Gorm Pedersen kører til daglig tankvogn i lokalområdet. Sluttelig bemærkes at stifteren Arne V. Pedersen, trods sin høje alder fortsat deltager lidt i den daglige drift af oliefirmaet.